Els nostres serveis estan basats en dos conceptes bàsics:

Els nostres serveis estan basats en dos conceptes bàsics:

Prevenció

Prevenció

La prevenció és la base de l’èxit. La clau per a la prevenció de la Legionel·la és mantenir els sistemes d’aigua en bon estat i per a això és imprescindible comptar amb un equip competent i format.
Satisfacció

Satisfacció

La satisfacció del Client és el nostre objectiu principal. Amb els nostres sistemes de prevenció i neteja oferim la millor solució per a cada client i situació.

Els nostres Serveis

 • Redacció i preparació de Programes d’Autocontrol, Revisió i Manteniment.
 • Neteja i desinfecció de circuit d’aigua calenta sanitària.
 • Neteja i desinfecció de dipòsits d’aigua (aljubs).
 • Neteja i desinfecció de torre de refrigeració i condensadors evaporatius.
 • Neteja i desinfecció d’acumuladors d’aigua calenta.
 • Neteja i desinfecció d’instal·lacions d’hidromassatge.
 • Neteja i desinfecció de piscines climatitzades amb agitació.
 • Neteja i desinfecció d’instal·lacions de reg per aspersió.
 • Neteja i desinfecció de fonts ornamentals.
 • Neteja i desinfecció de vehicles de neteja viària.
 • Control i Revisió mensual de les instal·lacions.
 • Control mensual i anàlisi fisicoquímica de l’aigua.
 • Anàlisi microbiològica mensual, trimestral i anual.
 • Control periòdic de la instal·lació.
 • Llibre de manteniment de les instal·lacions.

Els nostres Serveis

 • Redacción y preparación de Programas de Autocontrol, Revisión y Mantenimiento.
 • Limpieza y desinfección de circuito de agua caliente sanitaria.
 • Limpieza y desinfección de depósitos de agua (aljibes).
 • Limpieza y desinfección de torre de refrigeración y condensadores evaporativos.
 • Limpieza y desinfección de acumuladores de agua caliente.
 • Limpieza y desinfección de instalaciones de hidromasaje.
 • Limpieza y desinfección de piscinas climatizadas con agitación.
 • Limpieza y desinfección de instalaciones de riego por aspersión.
 • Limpieza y desinfección de fuentes ornamentales.
 • Limpieza y desinfección de vehículos de limpieza viaria.
 • Control y Revisión mensual de las instalaciones.
 • Control mensual y análisis fisico-químico del agua.
 • Análisis microbiológico mensual, trimestral y anual.
 • Control periódico de la instalación.
 • Libro de mantenimiento de las instalaciones.