Sistema de Reg per Aspersió al medi urbà

  • Del 1 al 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Si
No
Punt d'Injecció de desinfectant
Si
No
Si
No
Punt d'Injecció de desinfectant
Si
No
Si
No
Punt d'Injecció de desinfectant
Si
No
Si
No
Punt d'Injecció de desinfectant
Si
No
Si
No
Punt d'Injecció de desinfectant
Si
No
Seleccioni Arxiu
Uploading… (0%)

Esto no es correcto

El archivo es demasiado grande