Sistema d'Aigua Sanitària

  • Del 1 al 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Si
No
Disposa de circuit de retorn?
Si
No
Disposa de boca d'inspecció?
Si
No
Hi ha diposit d'aigua freda?
Si
No
Hi ha diposit contra incendi?
Si
No
Si
No
Disposa de circuit de retorn?
Si
No
Disposa de boca d'inspecció?
Si
No
Hi ha diposit d'aigua freda?
Si
No
Hi ha diposit contra incendi?
Si
No
Si
No
Disposa de circuit de retorn?
Si
No
Disposa de boca d'inspecció?
Si
No
Hi ha diposit d'aigua freda?
Si
No
Hi ha diposit contra incendi?
Si
No
Si
No
Disposa de circuit de retorn?
Si
No
Disposa de boca d'inspecció?
Si
No
Hi ha diposit d'aigua freda?
Si
No
Hi ha diposit contra incendi?
Si
No
Si
No
Disposa de circuit de retorn?
Si
No
Disposa de boca d'inspecció?
Si
No
Hi ha diposit d'aigua freda?
Si
No
Hi ha diposit contra incendi?
Si
No
Seleccioni arxiu
Uploading… (0%)

Esto no es correcto

El archivo es demasiado grande