Normativa vigente control Legionella

Normativa sobre Legionel·la

A nivell estatal, l’RD 865/2003 de 4 de Juliol del 2003, pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitartios per a la prevenció i control de la Legionel·losi, estableix el marc legal bàsic d’aplicació.

Les Administracions Autonòmiques han desenvolupat també la seva normativa específica sobre Legionel·la, secundant-se i ampliant la norma bàsica establerta.

A Catalunya, el “DECRET 352/2004, de 27 de juliol.