Legionel·la - Legionella - Imagen de la bacteria - Causes de la Legionel·la

La Legionel·la: Causes, Propagació i la Importància del seu Tractament

La Legionel·la és un bacteri que ha captat l’atenció de la comunitat mèdica i científica a causa de la seva capacitat de causar una malaltia greu coneguda com a legionel·losi.

Causes de la Legionel·la

La Legionel·la es troba de manera natural en el medi ambient, especialment en cossos d’aigua dolça, com a llacs i rius. No obstant això, és en els sistemes d’aigua artificials on pot proliferar i representar un risc per a la salut humana. Les principals causes de la propagació d’aquest bacteri són els sistemes d’aigua estancada i amb temperatures òptimes per al seu creixement, com a torres de refrigeració, sistemes d’aigua calenta, spas, fonts ornamentals i sistemes d’irrigació.

Propagació de la Legionel·la

La propagació de la Legionel·la ocorre principalment a través de la inhalació de petites gotes d’aigua contaminada amb el bacteri. Aquestes gotes poden ser alliberades a l’aire per sistemes de refredament d’aigua, dutxes, banyeres d’hidromassatge o fins i tot per sistemes de reg que ruixen aigua contaminada. Una vegada inhalades, els bacteris poden arribar als pulmons i causar la legionel·losi, una malaltia que es presenta en forma de pneumònia greu.

Importància del tractament

Donat el risc potencial per a la salut humana, és de vital importància implementar sistemes efectius per al tractament de la Legionel·la. Aquests sistemes tenen com a objectiu controlar i prevenir la proliferació del bacteri en els sistemes d’aigua. Algunes de les mesures més comunes inclouen:

  • Manteniment adequat dels sistemes d’aigua: És fonamental realitzar un manteniment regular dels sistemes d’aigua, com a neteja i desinfecció periòdica, per a evitar l’acumulació de bacteris. *Legiservice ofereix un servei de manteniment, prevenció i control de la Legionel·la aplicant protocols optimitzats i basats en el compliment de la nova legislació.
  • Control de la temperatura: La Legionel·la es reprodueix ràpidament en temperatures entre 20 i 45 graus Celsius. Mantenir una temperatura per sobre dels 60 graus Celsius en sistemes d’aigua calenta i per sota dels 20 graus Celsius en sistemes d’aigua freda pot ajudar a prevenir la seva proliferació. D’igual forma, mantenir controlats diferents paràmetres fisicoquímics de la instal·lació, també permet reduir el risc de proliferació de la Legionel·la.
  • Tractament químic: L’ús de biocides i desinfectants específics pot ajudar a eliminar la Legionel·la dels sistemes d’aigua. No obstant això, és important seguir les recomanacions i regulacions per a garantir un ús segur i efectiu d’aquests productes químics.
  • Rebre l’adequat assessorament sobre el disseny d’instal·lacions d’aigua amb el risc de Legionel·la: En construir o renovar sistemes d’aigua, és essencial considerar mesures de prevenció de la Legionel·la des de l’etapa de disseny. En *Legiservice oferim assessorament per a per a la realització o millora de les instal·lacions existents tant en espais públics com privats, contacta amb els nostres professionals i demana un pressupost personalitzat.